Builders or Destroyers

Builders are those people that are organized and take care of everything they can. If they come to a new place, then their eyes are running to find things that they can improve and repair. They always are open to help and seek new opportunities to connect and evolve. There is no way to say that builders are born, in the childhood parents teach them how to build and be useful and in the maturity, they understand how important is to change and contribute to the transformation of the world they live.

A quote that characterizes them: ”Leave this world a better place, day by day.”

Destroyers are all those that do the opposite.

We live a hard life, or it could be worse, but we live somehow, and it’s not logic to make our survival harder. People that seek the chance to improve things are those that will save this world and will leave this place a better place for their children.

What will you choose?

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash

Thank you for been here, I hope you will come back to read the next post.

Hint: Never stop learning and being curious, search for answers and enjoy yourself.

Hospice Angelus – copii fără durere

#Română

Cum ar fi dacă ai cunoaște exact că mai ai de trăit doar câteva luni. Plus la toate cunoști exact că în această perioadă nu poți să întreprinzi nimic pentru a fi sănătos în totalmente. Trecând prin așa ceva doar un tratament de îngrijire paleativă te poate ajuta. Este o definiție pe care nu am fost capabil să o înțeleg din start, dar încercând doar să caut în internet ce înseamnă acest tratament mi-am schimbat totalmente atitudinea. 

Un tratament paleativ presupune îngrijrea bolnavilor, care sunt diagnosticați cu o boală incurabilă. Aceste persoane nu au de ales și plus la toate ei cunosc că nu mai au atât de mult timp la dispoziție. Deseori acest tip de tratament se aplică persoanelor învârstă, iar în Moldova persoane în pragul bătrâneții sunt mai multe decât tineri cu suflet mare. Ce ai spune,dacă de bunica sau bunelul tău ar avea grijă un specialist în tratamentul paleativ, iar în ultimele luni de viață ei ar fi mult mai fericiți și ar trece mai ușor peste greutățile vârstei lor. Sunt sigur că astfel de persoane devin mai fericite și simt ajutor din partea celor din jur. 

Cum rămâne cu copiii? 

Poți să crezi că și ei pot trece prin așa ceva în viață? Cu părere de rău se întâmplă și astfel de situații. 

Cei de la Hospice mai au patru zile pentru a își atinge scopul și să colecteze suma necesară pentru a menține un an de zile un departament pediatric mobil. 

Orice nu ar dori ei, doar cu ajutorul nostru pot să realizeze. 

Astfel de finanțări sunt străine pentru Republica Moldova, însă schimbarea are loc cu încetul și noi putem fi partea din ea. 

Cei de la Hospice realizează ceva nou pentru țara noastră, ei doresc să amelioreze calitatea vieții, atât pentru copii, cât și pentru familiile acestora. 

Pentru a contribui intrați aici

Vă mulțumesc. 

*Imagine Unsplash.com

Îți mulțumesc că ai fost pe aici, sper să revii curând. 

Nu înceta să înveți și să fii curios, caută răspunsuri și primește plăcere. 

#English

What if you knew that you have to live just a few months. Beside this, you know exactly that in this period of time you can’t do anything to become healthy. Going through something like this with a palliative treatment can be more helpfull. It is a definition that I have not been able to understand from the start, but just trying to look in internet what this treatment means, totally changed my attitude.

A palliative treatment involves carring of patients who are diagnosed with an incurable disease. These people have no choice and they know that they do not have so much time. Often this type of treatment applies to older people, and there are a lot more people on the threshold of old age in Moldova than young people with big hearts. What would you say if your grandmother or grandfather would be treated by an palliative specialist in last months of their life and they would be much happier and would go easier over weight of their age. I’m sure such people are happier by receiving help from others.

What about the children?

Can you believe that they can go through something like this in life? Unfortunately such diagnostics happen.

Hospice Angelus has four more days to collect the amount needed to maintain a mobile pediatric department for an year.

They have a big goal and just with our help they can achieve it.

Such funding is something new in Moldova, but the change is happening slowly and we can be a part of it.

The Hospice achieved something new for our country, they want to improve the quality of life for children and their families.

To contribute, click here.

Thank you.

  • Image Unsplash.com

Thank you been here, I hope you will return soon.

Never stop learning and being curious, looking for answers and enjoy yourself.